Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert na zadanie pn.„Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy dla zwierząt na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach przy ul. Przemysłowej nr 7a”

Oferty należy składać pisemnie do dnia 13.04.2016 r. do godz. 09:00 w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17 (parter urzędu)

 Treść:

http://bip.radwanice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-10