Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert na zadanie pn.„Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy dla zwierząt na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach przy ul. Przemysłowej nr 7a”

Oferty należy składać pisemnie do dnia 13.04.2016 r. do godz. 09:00 w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17 (parter urzędu)

 Treść:

http://bip.radwanice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-10

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.