INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

  • Drukuj

Informacja  o  wyborze  partnera  w  celu  wspólnej  realizacji  projektu  w  konkursie dotyczącym  otwartego  naboru  Partnera  dla  podmiotów  spoza  sektora  finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  ramach  Poddziałania  9.1.1  Aktywna  integracja –konkursy  horyzontalne  o  nr  RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20,  ogłoszonego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Dolnośląski Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu.


Zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie  finansowej    2014-2020    orazw nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 14.08.2020 roku na stronie internetowej Gminy Radwanice    o  otwartym  naborze  partnera  w  celu wspólnej  realizacji  projektuw  konkursie  dotyczącym  otwartego  naboru  Partnera  dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej,  w  ramach  Poddziałania  9.1.1 Aktywna   integracja – konkursy   horyzontalneo   nr   RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na   lata   2014-2020   Dolnośląski   Urząd   Pracy –Filia   we   Wrocławiu, Kierownik GOPS w Radwanicach podaje do  wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Projekt Hub sp. z o.o.

ul. Cienista 3e

60-434 Poznań


Wybór partnera odbył się w oparciu art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej2014-2020.  Oferta  spełniła  stawiane  wymagania  formalne  oraz  merytoryczne,  niezbędne  do realizacji  projektu.Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radwanicach informuje, że w wyniku ogłoszenia  w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

 

Radwanice, dnia 14.09.2020r.

 

Kierownik GOPS w Radwanicach

(-) Agnieszka Woźniak


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14