Logo

Rewitalizacja zabytkowych parków

Gmina Radwanice przystąpiła do wykonania dokumentacji rewitalizacji parków zabytkowych położonych w miejscowościach Buczyna i Radwanice.

Zakres prac projektowych obejmujący park w Radwanicach stanowi: inwentaryzacja geodezyjna drzew, projekt placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, oświetlenie alejek oraz wyczyszczenie stawu i istniejących rowów. Natomiast projekt prac w parku w Buczynie obejmuje: inwentaryzację geodezyjną drzew oraz projekt ogrodzenia wraz z oświetleniem wejścia.
Ponadto zakres wykonywanych prac obejmuje: wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew (numeracja roślin, określenie rodzaju, gatunku bądź odmiany, obwód pnia, opis stanu zdrowotności oraz dane na temat: adaptacji, usunięcia, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych), wykonanie projektu prac konserwatorskich szaty roślinnej (wskazanie drzew i krzewów do usunięcia, adaptacji lub zabiegów pielęgnacyjnych, wskazanie układu alejek parkowych, lokalizację polan, punktów i osi widokowych, lokalizację placu zabaw odnośnie parku w Radwanicach, lokalizację ewentualnych nowych nasadzeń).
Finalny efekt przygotowanej dokumentacji uzależniony jest od uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności