Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Radwanicach”

Oferty należy składać  do dnia 24.05.2016 r. do godz. 09:00 miejsce: Urząd Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice punkt obsługi klienta (parter urzędu)

Więcej informacji:
http://bip.radwanice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-12#

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności