Wyniki naborów

Informujemy o wynikach naborów w ramach "Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji"

Do pobrania:

Lista rankingowa wniosków o udzielnie grantu