Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 17 maja 2016 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Budżetowo- Gospodarczych z następującym porządkiem obrad:

  1. Stan dróg gminnych.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy różne

Informuję, że posiedzenie komisji odbędzie się wspólnie z Komisją Zadań Społecznych.


Przewodniczący Komisji
Zadań Budżetowo- Gospodarczych

Robert Przywara

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności