Logo

Ankieta do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023.

W zawiązku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023, zapraszamy naszych mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety.

Celem badania jest poznanie opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.
Ankieta jest krótka i anonimowa. Podawane przez Państwa informacje służyć będą wyłącznie diagnozie sytuacji w gminie, koniecznej do opracowania programu.
Przygotowanie programu pozwoli gminie na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17.
Ankieta dostępna na stronie startowej oraz pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1iIxEJKrCx1Pu0C8pHSj4ZcnCBrmHcjPKmD70dFL4w54/formResponse

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności