Dolnośląskie Małe Granty

 • Drukuj

Ruszył nabór w VII edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Zapraszamy grupy nieformalne do działania!

VII edycja Programu „Dolnośląskie Małe Granty” ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań ekologicznych na Dolnym Śląsku.


Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 17. inne.

 

Harmonogram działań:

 • od 8 czerwca do 21 czerwca 2021 roku
  nabór wniosków
 • SPOTKANIA INFORMACYJNE (ONLINE) 10 czerwca 2021 roku, godzina 10.00
   
 • 16 czerwca 2021 roku | godzina 15.00
  Facebook DMG (transmisja online)
   
 • 7 lipca 2021 roku - publikacja listy rankingowej
   
 • od 10 lipca do 10 września 2021 roku
  realizacja projektów
   
 • po zakończeniu działań w projekcie
  do 10 dni na sprawozdania merytoryczne

 

 1. Kto może starać się o mały grant?
  Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.
 2. Ile wynosi dotacja?
  Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000,00 zł.
  Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000,00 zł.

 3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
  Projekty mogą być realizowane na terenie Dolnego Śląska (w 5 okręgach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz mieście Wrocław).

 4. Do kiedy trwa nabór?
  Nabór w generatorze trwa od 8 do 21 czerwca 2021 roku do godz. 23.59

 5. Czas realizacji projektów
  Projekty można realizować w okresie od 10 lipca do 10 września 2021 roku.


  Więcej na stronie: http:/www.malegranty.pl

Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14