Sesja Rady Gminy

 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Raport o stanie gminy.
 3. Debata nad raportem o stanie gminy.
 4. Uchwała Nr XXIX/195/21 udzielenie Wójtowi wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok
 6. Przedstawienie uchwały RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.
 7. Uchwała Nr XXIX/196/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy.
 9. Przedstawienie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Uchwała Nr XXIX/197/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Uchwala Nr XXIX/198/21 w sprawie zmiany WPF.
 12. Uchwała Nr XXIX/199/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 13. Uchwała Nr XXIX/200/21 w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego.
 14. Uchwała Nr XXIX/201/21 w sprawie wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 15. Uchwała Nr XXIX/202/21 w sprawie zmiany zasad dotacji na zabytki.
 16. Uchwała Nr XXIX/203/21 dotacja na zabytek – plebania w Jakubowie.
 17. Uchwała Nr XXIX/204/21 zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady  Gminy

                                                                                                              /-/ Ewa  Flak                           


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14