Logo

Nabór wniosków w ramach konkursu „Fundacja PZU z kulturą”

Od 1 lipca br. można składać wnioski o dotacje w ramach konkursu „Fundacja PZU z kulturą”. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

Termin rozpoczęcia składania wniosków - 01.07.2021

Termin zakończenia składania wniosków - 31.07.2021

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy Zwycięzców - 15.09.2021

Termin rozpoczęcia realizacji projektów - 01.10.2021

Termin zakończenia realizacji projektów - 01.04.2022

 

W Konkursie mogą brać udział:

  1. a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.),
  1. b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.)
  2. c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 ze zm.),
©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności