Logo

Korzystny podatek od środków transportowych dla firm!

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w branży transportowej staramy się obniżyć ich koszty działalności utrzymując stawki podatku na możliwie niskim poziomie, mające na celu rozwój długofalowej współpracy z przedsiębiorcami oraz niższą wysokość poniesionych wydatków.

Gmina Radwanice należy do gmin prężnie rozwijających się. Najważniejszym atutem jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna oraz posiadanie terenów inwestycyjnych, które mogą być interesującym i korzystnym miejscem do ulokowania swojego kapitału  w przedsiębiorstwa transportowe lub logistyczne.

Istnieje wiele możliwości wsparcia, dlatego serdecznie zapraszamy do Gminy Radwanice.

Jeśli chcecie Państwo zostać naszymi podatnikami wystarczy:

  • mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie gminy Radwanice,
  • na terenie gminy Radwanice znajdować się musi zakład lub wydzielona jednostka posiadająca środki transportowe - w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego,
  • dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i złożyć deklarację DT-1,
  • dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz złożyć deklarację DT- 1.

Rada Gminy Radwanice w 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII/83/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która nie została zmieniona i obowiązuje także w roku podatkowym 2021.

Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673).

Dodatkowe informacje uzyskać można:

w Wydziale Finansowym, tel. 76/ 759 20 23.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności