Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że w terminie do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Radwanicach. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (oryginał/kopia) za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku, tj. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

 Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 76 759 20 17 lub osobiście w Urzędzie Gminy Radwanice – pokój nr 5.