Gala Stypendialna 2020/2021

  • Drukuj

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymali Stypendia Wójta Gminy Radwanice za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia w sporcie uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. Tego zaszczytu i wyróżnienia dostąpiło 65 uczniów z całej gminy.

Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale nr  III/23/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/111/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Tegoroczne stypendia za wyniki w nauce  otrzymało 46 dzieci ze szkół podstawowych, które osiągnęły średnią ocen min. 5,4 w wysokości od 500 zł – 800 zł. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych ze średnią min. 5,0 wyróżniono 15 osób, którym przyznano stypendium w kwocie od 500 zł – 700 zł. Oczywiście wszyscy musieli wykazać się również wzorowym zachowaniem. Ponadto czterech uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe w  wysokości 300 zł. Uroczysta gala wręczenia stypendiów w tym roku odbyła się 6 września br. w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Swą obecność zaszczycili dyrektorzy szkół Pani Danuta Sztuczka i Bogusława Niemasz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Flak. Wójt Gminy Pan Paweł Piwko wraz z Zastępcą Panią Małgorzatą Stroka wręczali dyplomy stypendialne. Każdy stypendysta otrzymał również symboliczny upominek. Galę uświetnił występ zespołu tanecznego FRAJDA oraz występ wokalny stypendystki Aleksandry Stemplewskiej. Wszystkim tegorocznym stypendystom należą się ogromne gratulacje, niech będą oni przykładem dla swoich koleżanek i kolegów, a tym, którzy nie mają stypendiów należy życzyć dużo szczęścia i więcej chłonnego umysłu dla zdobywania wiedzy i osiągania jak najlepszych wyników. Z wielką dumą można powiedzieć o tym, że do naszych szkół uczęszczają świetni uczniowie, którzy dzięki wiedzy oraz wsparciu swoich nauczycieli zdobywają naprawdę dużą wiedzę, a zarazem doświadczenie. Mądra współpraca oraz nadawanie kierunku działaniom uczniów jest gwarantem ich sukcesu. Należy zaznaczyć również rolę rodziców, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze warunki rozwoju swoim dzieciom. Życzymy kolejnych osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolnym.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14