Logo

„PRIMUS INTER PARES” - Nagroda dla Najlepszego Absolwenta

Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko wręczył po raz kolejny nagrodę „Primus Inter Pares” („Pierwszy wśród równych sobie”) czyli Najlepszego Absolwenta szkoły podstawowej w Radwanicach i Buczynie. Wręczenie odbyło się dnia 6 września 2021 roku podczas gali stypendialnej na auli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach.

Wyróżnienie otrzymują osoby, które przez ostatnie 5 lat dostały świadectwo z czerwonym paskiem oraz uzyskały największą ilość punktów według kryteriów określonych w regulaminie tj.: średnia ocen na świadectwie, zachowanie, udział w konkursach, olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

W roku szkolnym 2020/2021 nagrody otrzymali:
SP Buczyna – Magdalena Piotrowska
ZSP Radwanice – Marta Waligóra

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności