Logo

Zakończenie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice” w 2021 roku

Na terenie Gminy Radwanice zostały zakończone prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w zadaniu ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2021 rok.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 115,16 t. Zadanie to umożliwiło usunięcie wyrobów zawierających azbest z 14 posesji na terenie gminy Radwanice.

W ostatecznym rozrachunku firma wykonująca usługę tj. „IMAK” Krzysztof Szymczak ze Skierniewic usunęła płyty azbestowe z posesji na terenie Gminy Radwanice zarówno z budynków gospodarczych jak i zgromadzonych na terenie posesji. Całkowity koszt zadania to 100 521,91 zł, z czego 31 846,06 zł zostało pokryte z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

wfos

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności