Logo

Kwalifikacja wojskowa roczników 2001 i 2002

W dniach od 11 – 12 października 2021 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach ul. Skalników 6 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa  dla  mieszkańców  Gminy Radwanice.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej poddani są:

- mężczyźni urodzeni w latach 2001-2002 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1997 - 2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

- kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj!

Na kwalifikację wojskową zobowiązany jesteś do zabrania ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;

-  prawo jazdy (jeśli posiadasz);

- fotografię formatu 3x4 cm, bez nakrycia głowy;

- dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych (jeśli posiadasz);

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pamiętaj!

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym czasie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności