Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Informacja Wójta Gminy.
  3. Uchwala Nr XXXII/222/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Uchwała Nr XXXII/223/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
  5. Uchwała Nr XXXII/224/21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  6. Uchwała Nr XXXII/225/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                     Rady  Gminy

                                                                                                     /-/ Ewa  Flak

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności