Logo

Nie pal śmieci w piecu

W związku z sezonem grzewczym zwracamy się do Państwa z apelem, aby podczas ogrzewania domów i mieszkań przestrzegać norm, które pomogą ograniczyć wielkość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z gospodarstw domowych. Apelujemy przede wszystkim do mieszkańców, którzy ogrzewają swoje mieszkania piecami węglowymi, a także do użytkowników kominków, aby nie spalali w nich odpadów! Poprzez palenie śmieci narażają Państwo nie tylko siebie, ale również innych mieszkańców, na wdychanie niebezpiecznych dla zdrowia substancji!

Często w okresie grzewczym wiele osób pozbywa się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta jest pozornie oszczędna. Wbrew pozorom spalanie odpadów nie pozwoli zaoszczędzić na kosztach opału. Odpady mają małą wydajność energetyczną, a szkodliwe substancje chemiczne jakie wydzielają się podczas spalania powodują wiele poważnych i groźnych chorób.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek plastikowych (PET), worków foliowych, opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, butów, lakierowanego drewna itp.

Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy szkodliwe substancje chemiczne, takie jak:

Dwutlenek siarki (SO2) powoduje: u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści). Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Odkładając się w glebie powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

Tlenki azotu (NOx) mogą być przyczyną zapalenia płuc i bronchitu. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych.

Tlenek węgla (CO) jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego

metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom)

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

  • papier, tekturę i drewno
  • opakowania z papieru, tektury i drewna
  • odpady kory i korka
  • trociny, wióry i ścinki

 

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności