Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 9 czerwca 2016 r. o godzinie 14.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Podział subwencji oświatowej na jednostki oświatowe w 2015 r.
  2. Kontrola wydatków i ocena realizacji budżetów szkół za 2015 r.
  3. Organizacja oświaty w gminie na rok szkolny 2016/2017.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności