Logo

Szkoła Liderów OSP - rekrutacja uczestników

Zapraszamy do zgłaszania się do czternastomiesięcznego programu Szkoła Liderów OSP w ramach projektu Związku OSP RP pn. "OSP - Potencjał Młodych" realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Szkoła Liderów OSP to pilotażowy ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieżowych liderów w OSP i osób pracujących z młodzieżą. Program obejmuje prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu:

 

    - zarządzania w ngo (m.in. podstawy prawno-finansowe, budowanie zespołów)

    - wspierania i rozwoju umiejętności liderskich, komunikacyjnych i informacyjnych

    - podnoszenia standardów zarządzania i oferty animacji kulturalnej.

 

Wymagany jest udział w 3 z 4 weekendowych zjazdów.

 

Działaniami uzupełniającymi Szkołę Liderów OSP, skierowanymi do jej uczestników są wizyty studyjne i doradztwo eksperckie.

 

W programie weźmie udział 100 liderów OSP z 50 jednostek - po jednym młodzieżowym liderze i osobie pracującej z młodzieżą.

Każda z osób zgłaszanych powinna wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

 

Nabór trwa do 7.11.2021r. do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza on-line.

 

Więcej informacji: http://www.zosprp.pl/?q=content/szkola-liderow-osp-rekrutacja-uczestnikow

 

Zgłoszenie do programu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc51ykoThWZ9GjD0Jdswtgl6Qz5BU0mg4JPvc5YRSc6nCeng/viewform

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności