Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Radwanice w 2021 r.- Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach.
 3. Informacja Wójta Gminy Radwanice.
 4. Informacja o projekcie budżetu gminy Radwanice na 2022 r.
 5. Uchwała Nr XXXIII/226/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radwanice.
 6. Uchwała Nr XXXIII/227/21 w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na 2021 rok.
 7. Uchwała Nr XXXIII/228/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
 8. Uchwała Nr XXXIII/229/21 w sprawie nadania nazw ulicom.
 9. Uchwała Nr XXXIII/230/21 w sprawie projektu zmiany regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków.
 10. Uchwała Nr XXXIII/231/21 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
 11. Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie wynagrodzenia Wójta.
 12. Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie diet dla radnych.
 13. Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kłębanowice.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

 

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                     Rady  Gminy

                                                                                                    /-/ Ewa  Flak

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności