Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert na zadanie pn.opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej na zad.„Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radwanice – Przesieczna (Kostaniewo) – Drożyna – Drożów i sieci rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w miejscowości Drożyna oraz odcinków przyłączy w miejscowościach Przesieczna (Kostaniewo) i Drożów”

Oferty należy składać  do dnia 10.06.2016 r. do godz. 10:00 miejsce: Urząd Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice punkt obsługi klienta (parter urzędu)

Więcej informacji:
http://bip.radwanice.pl/zapytanie-ofertowe-1

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności