,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - uzupełnienie dokumentów !

  • Drukuj

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

  • kopię dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa z osobą pracującą

w PPGR w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu:  np. kopie odpisów aktów urodzenia, odpisów aktów zgonu lub  dowodów osobistych  itp.

W przypadku nieposiadania w/w dokumentów należy wypełnić oświadczenie znajdujące się w  załączniku nr 1 oraz potwierdzić je przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku braku stosownych danych osobowych w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o sporządzenie odpisów aktów stanu cywilnego we właściwym Urzędzie.

Ze względu na długie terminy oczekiwania na odpisy aktów, prosimy o pilne stawienie się do Urzędu Stanu Cywilnego celem pozyskania danych.

  • przedłożenie dowodu zamieszkania na terenie gminy Radwanice, np. akt własności lokalu, rachunki lub umowa za media w lokalu wystawione na dane rodzica, itp. dotyczy osób niezameldowanych.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radwanice, pok. 14 do dnia 10 grudnia do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje pod nr. tel.: 76-759-20-42.

Zacznik_nr_1_owiadczenie_pokrewiestwo.docx


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14