Posiedzenie komisji

  • Drukuj

 Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 25 września 2017 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie się z ofertą i realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy.
  2. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.
  3. Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkoły.
  4. Omówienie materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy różne.

                              

Przewodnicząca   Komisji

Zadań Społecznych

Dominika Szkudło