Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż drewna „na pniu”: II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna - pas drogowy w Drożynie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/ii-pisemny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-drewna-pas-drogowy-w-drozynie

©2016-2018 - www.radwanice.pl.