Infrastruktura sportowa z dofinansowaniem

  • Drukuj

Projekt pn. „Wykonanie zapleczy kontenerowych dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu  oraz wykonaniem przyłączy i instalacji w miejscowościach Radwanice i Buczyna” otrzymał dofinansowanie od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Kwota dotacji to 30 000,00 zł przy całkowitej wartość zadania 467 400,00 zł.

Inwestycja została zakończona. Przypomnijmy, iż projekt polegał na dostawie oraz montażu kontenerów wraz z wyposażeniem, pełniących funkcję szatni przy boiskach sportowych w Radwanicach i Buczynie. W każdym obiekcie zaprojektowano dwa pomieszczenia zaplecza sanitarnego, pomieszczenie sędziowskie oraz pomieszczenie gospodarczo-magazynowe. Teren przed wejściem do obiektu utwardzono z kostki brukowej. Oba obiekty zostały docieplone wełną mineralną oraz posiadają elektryczne ogrzewanie i podgrzewanie c.w.u. Do pełnej funkcjonalności obiektów konieczne było przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie wykonania odpowiednich przyłączy i instalacji. Realizacja projektu zagwarantuje odpowiedni poziom infrastruktury dla działalności sportowej i społecznej w naszej gminie.