Dotacja Gminy dla powiatu na włączenie drogi do DK 12

  • Drukuj

Na sesji Rady Gminy w Radwanicach w dniu 28 sierpnia br. podjęto uchwałę nr XXIV/141/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu w 2017 r. Dofinansowanie ma dotyczyć przebudowy drogi krajowej nr 12 w zakresie wlotu skrzyżowania z drogi powiatowej wraz z budową odcinka chodnika w miejscowości Przesieczna.

Wkład Gminy Radwanice w realizacji tego zadania wynosić będzie 38,85 % faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 24.600,00 zł, które zabezpieczono w budżecie Gminy na ten cel.

Wykonanie skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową będzie zwieńczeniem i zakończeniem inwestycji.