Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Omówienie materiałów sesyjnych.
  2. Sprawy różne
  3. Wizytacja biblioteki w Radwanicach i jej filii- analiza działalności.

 

Przewodnicząca

Komisji Zadań Społecznych

Dominika Szkudło

©2016-2018 - www.radwanice.pl.