Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radwanice w sezonie zimowym 2017/2018.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/zapytanie-ofertowe-zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-na-terenie-gminy-radwanice-w-sezonie-zimowym-2017-2018

©2016-2018 - www.radwanice.pl.