Logo

Zaproszenie do składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach zaprasza do składania wniosków o sfinansowanie / dofinansowanie z budżetu Gminy Radwanice zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wnioski  należ składać do 31 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Przemysławowa 7 A, Radwanice.

Zasady i wniosek do pobrania

©2016-2018 - www.radwanice.pl.