Sesja Rady Gminy

 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Informacje:
  - Przewodniczącej Rady Gminy,
  - Wójta Gminy,
     - o pracach Komisji Stałych Rady Gminy,
     - o pracach Związku Gmin zagłębia Miedziowego
 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - uchwała nr XXV/143/17 - zmiany WPF,
  - uchwała nr XXV/144/17 - zmiany budżetu na 2017 rok,
  - uchwała nr XXV/145/17 - podatku rolnego,
  - uchwała nr XXV/146/17 - przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radwanicach,
  - uchwała nr XXV/147/17 - przekształcenie Szkoły Podstawowej w Buczynie,
  - uchwała nr XXV/148/17 - dotacji do wymiany pieców węglowych,
  - uchwała nr XXV/149/17 - programu zdrowotnego,
  - uchwała nr XXV/150/17 - zapłaty podatków i opłat kartą,
  uchwała nr XXV/151/17 - wydzierżawienia nieruchomości powyżej 3 lat.    
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady  Gminy

Adriana LEBIT

 

Projekty uchwał znajdują się w BIP menu: Rada Gminy > projekty uchwał.