Logo

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie

Siedemdziesiąte urodziny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, przypadły na przepiękny, słoneczny dzień. Złota polska jesień roztaczała swe uroki, gdy w sobotę, 21 października 2017 r.,

do Buczyny przybyli licznie dawni i obecni nauczyciele i pracownicy Szkoły, jej absolwenci i uczniowie, ich rodzice oraz przyjaciele wiekowej placówki oraz znamienici goście m. innymi Wicestarosta Polkowicki pan Kamil Ciupak, Wójt Gminy Radwanice pan Paweł Piwko, który oficjalnie przekazał czek na 10 000 zł;  pani Dorota Tylczyńska wiceprzewodnicząca Rady Gminy Radwanice, pan Oskara Szkudło Radny Powiatu Polkowickiego, pan Piotr Socha, który przybył w zastępstwie pana Tadeusza Samborskiego, od lat zaprzyjaźnionego ze szkołą Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Życzenia złożyła także pani Janina Pilarek, prezes współpracującego ze Szkołą Banku Spółdzielczego w Przemkowie, która w dniu poprzedzającym jubileuszowe obchody przekazała czek o wartości 500 zł. Również pan Marek Tramś, Starosta Polkowicki, odwiedził Szkołę osobiście w dniu 20 października 2017 r. i składając życzenia przekazał pani Dyrektor czek na 800 zł. Serdecznie dziękujemy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Barłomieja. Odprawili ją wspólnie księża sercem związani ze Szkołą: proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim, ks. Jan Szulim; ksiądz Jerzy Omeljaniuk, proboszcz Parafii Prawosławnej w Buczynie pw. Świętego Dymitra Sołuńskiego; ksiądz Henryk Laszczowski oraz ksiądz Mariusz Żurawicz. Modlitwom towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczna. W czasie mszy uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych pracownikach, nauczycielach i uczniach szkoły, złożono pod cmentarnym krzyżem wiązankę kwiatów i zapalono symboliczny znicz.

Następną częścią obchodów Jubileuszu był apel przed obeliskiem poświęconym patronce szkoły, Marii Konopnickiej. Rozbrzmiał tam hymn państwowy oraz  hymn szkoły, którym jest „Rota”, patriotyczna pieśń autorstwa patronującej szkole poetki. Tę oficjalną część uświetniła Orkiestra Górnicza Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice pod batutą kapelmistrza, Michała Bety.

 

   Jubileuszowa Gala rozpoczęła się dostojnym polonezem. Jego podniosłe dźwięki i piękne wykonanie przez uczniów Szkoły nagrodzono gromkimi brawami. W nostalgiczny nastrój wprowadził gości czarno-biały film obrazujący powojenne lata, kiedy do Buczyny, noszącej wówczas nazwę Buchwald-Tham, przybyli pierwsi osadnicy, wśród których była 21-letnia dziewczyna z dawnego powiatu lwowskiego, pani Zofia Jarosz. To właśnie ona, wspierana przez sołtysa wsi, pana Milanowskiego, została pierwszą nauczycielką i  kierowniczką szkoły. Pamiętny dzwonek rozbrzmiał 3 września 1947 roku.

 

    Po tym wzruszającym wstępie przemówiła Pani Danuta Sztuczka, Dyrektor Szkoły. Przywitała gości, podzieliła się własnymi refleksjami nad wyjątkowością prowadzonej przez siebie placówki, jej niepowtarzalną atmosferą i duszą, którą tworzą od dziesięcioleci uczniowie, pracownicy, rodzice i przyjaciele Szkoły.

   Kolejne chwile pełne były wzruszeń, radosnych wspomnień i zachwytów. Program artystyczny obejmował spacer przez lata działalności szkoły, aż po jej obecne czasy.  Zobaczyć można było występ nagradzanego nieustannie zespołu tanecznego „Bu-cza-cza”, posłuchać prezentacji muzycznych szkolnego chóru, obejrzeć spektakl reaktywowanego na dzień Jubileuszu Teatrzyku „Bez Kurtyny”, który zdobywał w latach 80-tych laury na przeglądach teatralnych w całej Polsce, a także kompilację piosenek w czterech różnych językach (z nich z pewnością w pamięć zapadły rosyjskie utwory „Antoszka” i „But wsiegda budiet sonce”). Artystyczne dodatki stanowiły filmiki opowiadające dawne i współczesne dzieje szkoły.

 

   W czasie uroczystej Gali nagrodzono wieloletnią Dyrektor Szkoły – panią Marię Bardon, założycielkę wspomnianego teatrzyku i gazetki „Kurierek Szkolny”, osobę  charyzmatyczną i kreatywną, dzięki której szkoła przetrwała ciężkie lata w świetności i chwale. Pani Maria Bardon otrzymała „Złoty Kałamarz” za zapisanie pięknych kart w historii Buczyńskiej placówki.

   O tym, jak istotna jest rola Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Buczynie pośród społeczności lokalnej, można było się przekonać, gdy nadszedł czas składania życzeń. Mnóstwo ciepłych słów skierowano do pani Danuty Sztuczki, na jej ręce trafiły kwiaty i okolicznościowe upominki. Kolejka winszujących była długa, długa…

 

   Kulminacyjnym momentem okrągłych, 70-tych urodzin Szkoły, było wniesienie tortu przy akompaniamencie znamiennych słów piosenki „Ale to już było”. Niejednemu zakręciła się łezka w oku. Smutek jednak złagodziła słodycz poczęstunku. Na tym jednak nie zakończyły się obchody Jubileuszu. Gości zaproszono do budynku szkoły, gdzie mogli zwiedzać nowoczesną jej odsłonę – budynek tuż po termomodernizacji, z piękną zieloną elewacją, wielkim napisem – nazwą placówki, jej nowoczesne klasopracownie oraz wystawy przygotowane specjalnie na tę okazję. Przechodzący z sali gimnastycznej mijali nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, kolorowy plac zabaw, siłownię. Ot, czasy… W szkole czekały też pyszności przygotowane przez cały zespół pichcących od kilku dni zdolnych szkolnych kucharek, wspieranych przez uczynnych rodziców z SP Buczyna. Uwieńczeniem tego pamiętnego dnia była zabawa taneczna, którą zorganizowała Rada Rodziców. Odbyła się ona w Sali Miedziowej w Sieroszowicach i trwała do późnej nocy.

 

   To był piękny dzień. Niech pozostanie na długo w naszej pamięci, a Szkoła niech kształci i wychowuje kolejne pokolenia, przyszłość społeczeństwa. Przecież już za dziesięć lat przypadną kolejne okrągłe, 80-te urodziny. Nestorki placówek dydaktycznych – Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

  

©2016-2018 - www.radwanice.pl.