Listopad z ANIMKIEM

  • Drukuj

Serdecznie zapraszamy na listopadowe zajęcia prowadzone w ramach Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich ANIMEK. Zajęcia prowadzone są w czterech świetlicach: Jakubów, Kłębanowice, Lipin oraz Nowa Kuźnia.