Logo

Dotacja dla biblioteki oraz świetlicy w Sieroszowicach

Fila Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlica w Sieroszowicach otrzymała dofinansowanie z Fundacji KGHM w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Nowoczesna czytelnia – doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą”

©2016-2018 - www.radwanice.pl.