Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola wybranej inwestycji zakończonej w 2017 r.
  2. Opinia w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
  3. Analiza skarg i wniosków na działalność administracji gminnej i Rady Gminy oraz zapoznanie się z wnioskami z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy
  4. Plan pracy Komisji na 2018 r.
  5. Sprawy różne.


Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz

©2016-2018 - www.radwanice.pl.