Logo

Zimowisko TPD 2018

W nadchodzącym roku 2018 legnicki Oddział TPD planuje zorganizować dwa turnusy zimowiska w okresie ferii zimowych, które rozpoczną się już 13 stycznia 2018 r. Karty kwalifikacyjne wydawane będą są 1 października 2017 r. Dziecko zostanie zakwalifikowane po wpłacie do 7 dni od pobrania karty przez rodziców 200 zł zaliczki. Pozostałą kwotę można wpłacać w dwóch, trzech lub czterech ratach do 10 listopada, 10 grudnia 2017 r. i do 5 stycznia 2018 r.

Ze względu na wysoki standard obiektów prosimy kwalifikować uczestników nie sprawiających problemów wychowawczych i potrafiących przestrzegać regulaminy wypoczynku. Dzieci wywodzące się z rodzin posiadających kartę dużej rodziny mogą liczyć na 10 % zniżki. Pozostałe zniżki: dzieci z Legnicy z rodzin o dochodzie niższym niż 800 zł na osobę mogą liczyć na zniżki po otrzymaniu dotacji z UM Legnica w styczniu 2018 r.

TERMINY TURNUSÓW

I ZIMOWISKO
8 -dniowe od 13 stycznia do 20 stycznia 2018 r.
w Kudowie Zdrój – Hotel Uzdrowiskowy St.George dla dzieci w wieku 8-13 lat
koszt zimowiska 720 zł

II ZIMOWISKO
11-dniowe 13 stycznia do 23 stycznia
w Karpaczu w Ośrodku Wypoczynkowym „MORION” dla dzieci w wieku 8-15 lat
koszt zimowiska 950 zł

Termin ostatecznego zwrotu kart kwalifikacyjnych i wpłat za zimowisko mija 5.01.2018 r.

Więcej informacji, tel. 76 724 5109

Dane do przelewu:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy Bank Zachodni WBK
83 1090 2066 0000 0001 1972 8118.
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, miejscowość zimowiska

©2016-2018 - www.radwanice.pl.