Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Informacje:

    - Przewodniczącej Rady Gminy,

    - Wójta Gminy,

    - o pracach Komisji Stałych Rady Gminy,

    - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

   - uchwała nr XXVI/152/17 - zmiany budżetu na 2017 rok

   - uchwała nr XXVI/153/17 – zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków. 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
  3. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady  Gminy

Adriana LEBIT

©2016-2018 - www.radwanice.pl.