Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 6 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Projekt budżetu na 2018 r.
  2. opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
  4. Omówienie materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy różne

Informuję, że Komisja Zadań Społecznych odbędzie się wspólnie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą.

 

Przewodnicząca

Komisji Zadań Społecznych

Dominika Szkudło

©2016-2018 - www.radwanice.pl.