Logo

Uwaga konkurs ! „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2017 r. upływa termin zgłoszenia inicjatywy o zamiarze realizacji przedsięwzięcia służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy. Do konkursu przystąpić mogą organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne skupiające minimum 7 osób z wyznaczonym liderem z terenu gminy Radwanice. Zgłosić można tylko jedną inicjatywę!

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej gminy w zakładce BIP – uchwały Rady Gminy – uchwała nr XXIV/124/13 z 24.10.2013 r.

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej gminy www.radwanice.pl w zakładce „druki do pobrania” oraz w biurze nr 7 Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

 

 

Radwanice, 2017-12-01

©2016-2018 - www.radwanice.pl.