Logo

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy, iż przystępujemy do aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice. W kolejnych latach będziemy się starać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Radwanice,  WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości,  poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, w nie przekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radwanice, u Rafał Sip, pok. nr 10, tel. 76 759 20 37, lub w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice.

Informuję, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest,- właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót. Kopię tego zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy jako załącznik do wniosku.

Uwaga:

  1. Wypełnione wnioski z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17 (parter urzędu).
  2. Złożenie wniosku jest traktowane jako podjęcie ostatecznej decyzji przez wnioskodawcę o pozbyciu się azbestu. O wykonanie nowego pokrycia dachowego należy zadbać we własnym zakresie w terminie proponowanym w składanym wniosku.

 

 

Pliki do pobrania

©2016-2018 - www.radwanice.pl.