Logo

Zmiany w organizacji nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od 01 października 2017 r. w związku z wejściem w życie tzw. "sieci szpitali" weszły w życie zmiany dot. lokalizacji punktów nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela 24h).

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Opiekę mogą wykonywać podmioty medyczne, które znalazły się w zatwierdzonej przez NFZ sieci szpitali – dysponujące szpitalnym oddziałem ratunkowym lub izbą przyjęć.  Uwaga! Od 1 października 2017 r. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.  w Polkowicach  obejmuje nocną i świąteczną opieką zdrowotną pacjentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna, gminy Chocianów i gminy Polkowice (nie powiatu!).
Mieszkańcy Gminy Radwanice mogą uzyskać pomoc w niżej wymienionych szpitalnych podmiotach leczniczych


Pamiętaj! Jeżeli wydaje Ci się, że Twoje lub czyjeś życie jest zagrożone, skorzystaj z numerów alarmowych pogotowia ratunkowego 999 i 112 lub udaj się do szpitalnej izby przyjęć.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.