Rekordowy rok pod względem dotacji

  • Drukuj

Rok 2017 dla Gminy Radwanice był rekordowy zarówno pod względem wartości wykonanych inwestycji jak i wielkości pozyskanych dotacji. Gmina Radwanice w ubiegłym roku pozyskała środki finansowe w formie dotacji w rekordowej wysokości 8 532 750,82 zł.

W tabeli poniżej  przedstawiamy Państwu zadania na jakie pozyskane zostały dotacje wraz z przyznaną kwotą.