Logo

Indywidualne konta podatkowe

W celu ułatwienia klientom regulowania zobowiązań oraz bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków i innych opłat od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną indywidualne konta bankowe dla podatników.


W przypadku :

• podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych

• podatku rolnym dla osób fizycznych i prawnych

• podatku leśnym dla osób fizycznych i prawnych

• dla łącznego zobowiązania pieniężnego

• podatku od środków transportowych dla osób prawnych

 

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, poinformowane będą o indywidualnych numerach rachunku bankowego w decyzjach wymiarowych. Każdy rodzaj współwłasności nadany będzie miał odrębny nr konta bankowego. Osoby określające na podstawie złożonych deklaracji wysokość zobowiązania podatkowego zostaną zawiadomione o indywidualnych nr konta odrębnym pismem.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.