Logo

System dziedzinowy PUMA

Począwszy od stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Radwanicach funkcjonować będzie system dziedzinowy PUMA, który jest zintegrowanym systemem informatycznym do obsługi jednostek samorządu terytorialnego. System zawiera pakiety modułów, które stanowią logicznie wyodrębnione części, ale jednocześnie są ze sobą wzajemnie zintegrowane, co pozwala na sprawną wymianę i udostępnianie danych pomiędzy poszczególnymi modułami.

PUMA ułatwi i usprawni pracę urzędu m. in. dzięki możliwości przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie. Wyeliminuje to konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, co jednocześnie wykluczy możliwość popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Wdrożenie systemu dziedzinowego PUMA znacznie ograniczy czas obsługi postępowań urzędowych. Zapewni też praktyczną realizację koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela. W skład zestawu funkcjonalności systemu PUMA wchodzą m. in. moduły związane z gospodarką finansową gminy, obsługą finansowo-księgową Urzędu, windykacją należności czy sprawami podatkowymi, ale także z ewidencją ludności, obsługą wyborów, ewidencją gruntów i gospodarką nieruchomościami, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wiele innych. W drugiej połowie bieżącego roku dokonano zakupu oprogramowania i jego instalacji. Obecnie pracownicy odbywają szkolenia z zakresu obsługi poszczególnych modułów. Wdrożenie systemu jest elementem realizacji projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice” współfinansowanego ze środków unijnych.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.