Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://bip.radwanice.pl/przebudowa-ul-glogowskiej-w-radwanicach