Logo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/rozbudowa-i-przebudowa-swietlicy-wiejskiej-w-nowej-kuzni-na-centrum-aktywnosci-spolecznej-wraz-z-zagospodarowaniem-placu-zabaw

©2016-2018 - www.radwanice.pl.