Logo

Posiedzenie komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdań klubów sportowych.
  2. Podział środków na sport.
  3. Omówienie kalendarza imprez sporządzonego przez GOK.
  4. Analiza wykorzystania boisk sportowych (Orlik w Radwanicach, boisko sportowe w Buczynie).
  5. Omówienie materiałów sesyjnych.
  6. Sprawy różne.

 

Informuję, że Komisja odbędzie się wspólnie z Komisją Zadań Budżetowo-Gospodarczych.

Przewodnicząca

Komisji Zadań Społecznych
Dominika Szkudło

©2016-2018 - www.radwanice.pl.