Posiedzenie komisji

  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Stan rowów i rzek w gminie.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy różne.

 

Informuję, że Komisja odbędzie się wspólnie z Komisją Zadań Społecznych.

 

Przewodniczący
Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych

Robert Przywara