Logo

Punkt elektronicznego składania zeznań w Urzędzie Gminy

Urząd Skarbowy w Polkowicach organizuje dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań w siedzibach Gmin powiatu polkowickiego. W celu ułatwienia mieszkańcom powiatu polkowickiego dokonania rozliczenia dochodów za rok 2017, przy współpracy z jednostkami samorządowymi, Urząd Skarbowy w Polkowicach uruchamia dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań.

W siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, w terminach:

  • w dniu 31.01.2018 r. w godz. od  11.30 do 14.30
  • w dniu 27.02.2018 r. w godz. od  11.30 do 14.30
  • w dniu 27.03.2018 r. w godz. od  11.30 do 14.30
  • w dniu 23.04.2018 r. w godz. od  11.30 do 14.30

uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje, a osoba składająca otrzyma urzędowe potwierdzenie złożenia zeznania PIT.

Osoby, które będą chciały złożyć zeznanie w formie elektronicznej w utworzonym punkcie, w siedzibie Gminy, powinny przygotować:

  • dowód osobisty
  • kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.
  • informacje od płatników (zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2017 r.
  • kwotę przysługujących w 2017 r. odliczeń (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych)

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje, że zeznanie roczne drogą elektroniczną można wysłać przez system e-Deklaracje również w siedzibie Urzędu Skarbowego w Polkowicach ( w godzinach pracy urzędu), przy specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku komputerowym – samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.